Lanen en laanherstel

terug
Boomveiligheid; maatregelen en aansprakelijkheid

Eigenaren van bos en natuur kunnen geconfronteerd worden met schade die derden lijden als gevolg van afbrekende takken of een omvallende boom. De vraag is dan of de eigenaar voor die schade aansprakelijk is. Bij de beantwoording van die vraag speelt een belangrijke rol of de eigenaar redelijkerwijs maatregelen had kunnen treffen om de schade te voorkomen. De VBNE bracht in 2015 een Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur uit. In 2021 vond nog een werkschuurbijeenkomst plaats waarna een aanvulling over dichtbevolkte gebieden is opgesteld.

omgevallen boom in bos
Oude laan met beuken maakt plaats voor lindes

Op landgoed Oolde in Laren (Gld), lid van de Bosgroepen, maakt een oude laan met beuken plaats voor een nieuwe generatie, lindes in dit geval. NPO Radio 1 was begin februari 2023 op bezoek voor een radioreportage. Terug te beluisteren op de website van NPO Radio 1.

kasteel oolde
Zieke populierenlaan Zwolsekanaal wordt gemengde toekomstbestendige beplanting

Langs het tracé Zwolsekanaal – Veeneleiding, ter hoogte van Vroomshoop, wordt binnenkort gestart met het verwijderen van zieke populieren. Op dit terrein van waterschap Vechtstromen staan ongeveer 1000 Canadese populieren; een snelgroeiende soort met een relatief korte levensduur. Uit onderzoek is gebleken dat een gedeelte van de bomen de bacterie Xanthomonas populi draagt. Deze bacterie tast de boom aan en zorgt voor gezwellen op takken waardoor takken snel afbreken. Dit levert gevaar op voor voorbijgangers. Omdat de bacterie besmettelijk is en meer bomen aan zal tasten, is besloten om de bomen allemaal te vervangen.

Populierenlaan waterschap Vechtstromen
Een eiland van biodiversiteit; landgoedbeheer anno 2020

Onder de rook van Nijmegen, aan de uiterwaarden van de Waal, ligt Buitenplaats Oosterhout. Veertig hectare, grotendeels bos, een perceel kruidenrijk grasland, een prachtig landhuis met tuin en een zeer betrokken en bevlogen beheerder: Frans Ameschot.

frans ameschot buitenplaats oosterhout