Voortgang pilot ‘Revitalisering van laag-productief bos’

Publicatiedatum: 15 augustus 2019

Deze week berichtte de NOS over droogte en klimaatbestendige bossen; in het bos in Beekbergen is een experiment gaande om de natuur een handje te helpen. Hier zijn verschillende boomsoorten bij elkaar geplant om het bos weerbaarder te maken. Deze pilot ‘Revitalisering van laag-productief bos’ is in 2018 door Bosgroep Midden Nederland uitgevoerd. Het gaat om zeven pilotplaatsen van in totaal 25 hectare, in Brabant en op de Veluwe.

Open dennenbos met slecht groeiende dennen. De doelgerichte aanplant van diverse snelgroeiende soorten (zie hoofdfoto), moet het bos een impuls geven.

Het gaat om open dennenbossen die nauwelijks groeien en waar dus weinig CO2 wordt vastgelegd. De Bosgroep plantte doelgericht jonge bomen van vooral snelgroeiende soorten, zoals boomhazelaar en linde, om een impuls te geven aan de groei en CO2-vastlegging. Zo werd het bos ook gevarieerder, en daarmee weerbaarder tegen droogte, wat tegelijkertijd bijdraagt aan een aantrekkelijker bos en aan de biodiversiteit.   

Gereedschapskist Klimaatslim bos- en natuurbeheer

De pilot was onderdeel van de ‘Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer’ van de Wageningen University and Research. De (resultaten van de) verschillende pilotprojecten en onderzoeken uit de gereedschapskist worden door o.a. de WUR (o.a. Bas Lerink, ook te zien in het NOS-item) en Probos toegelicht tijdens de aanstaande Beheerdersdag (27-9).
Dit jaar gaat de Bosgroep door met de uitvoering van het revitaliseringproject, in samenwerking met verschillende boseigenaren in Gelderland en Brabant.

Hier vindt u het volledige item uit het NOS-journaal van 12 augustus, met een interview met Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer) en Bas Lerink (Wageningen University and Research).

labels: , , , , , , , ,

gerelateerd