FSC-groepscertificering

De Unie van Bosgroepen is houder van een FSC®-certificaat (CU-FM/COC-011833). Dit is een certificaat voor groepscertificering. De FSC-verklaring van de Unie van Bosgroepen is hier te downloaden.

Een boseigenaar kan individueel FSC-certificering aanvragen, maar voor kleine boseigenaren is dit vaak niet haalbaar. Daarom biedt FSC de mogelijkheid tot groepscertificering. Voor een aantal principes en criteria hoeft elk groepslid niet individueel te voldoen, maar wordt de groep als geheel beoordeeld. Denk bijvoorbeeld aan het aandeel inheems en gemengd bos. Groepscertificering heeft als bijkomend voordeel dat de kosten voor certificering lager zijn. In onze FSC-groep zorgt de Unie van Bosgroepen bovendien voor een goede belangenbehartiging voor alle deelnemers.

Als u lid bent van de Bosgroep, dan kunt u ook deelnemen aan de FSC-groepscertificering. U leest hier meer over onder Deelname.

Organisatie
Bij de Unie van Bosgroepen is op dit moment één persoon verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de FSC-groep:

  •  Deze is aanspreekpunt voor vragen van buitenaf, houdt contact met de certificerende instantie en draagt zorg voor belangenbehartiging. Daarnaast is hij/zij tevens groepsauditor en daarmee direct aanspreekpunt voor alle deelnemers, contact. De groepsauditor begeleidt de  audits door Control Union en voert audits uit bij aspirant-deelnemers. Daarnaast stuurt de groepsauditor de andere auditors aan en coördineert de diverse administratieve zaken binnen de groep.
  • Naast de groepsauditor zijn er een aantal auditors actief, die de jaarlijkse interne audits uitvoeren. Dit zijn op dit moment Gerard Koopmans en Jan Rots. Omdat zij ook actief zijn in het beheer van diverse terreinen van leden, zullen zij geen audits uitvoeren binnen het werkterrein van hun eigen Bosgroep.

 

De FSC-groep
Per 1 januari 2021 zijn er 78 groepsleden gecertificeerd via de FSC-groep van de Unie van Bosgroepen,  met een totale bosoppervlakte van 39.489,46 hectare. U vindt hieronder een overzicht (pdf) van de leden/bosbezittingen die via de FSC-groep van de Unie zijn gecertificeerd.

 

FSC-logo

 

labels: , ,