FSC®

Het FSC-keurmerk van de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer) staat garant voor hout uit goed beheerde bossen. Eigenaren die FSC-gecertificeerd zijn, voldoen aan de 10 principes voor goed bosbeheer. Deze principes hebben niet alleen betrekking op ecologische aspecten, maar ook op economische en sociale aspecten.

De 10 principes zijn uitgewerkt in een internationale FSC-standaard. Deze standaard is per land verder gespecificeerd. Hier kunt u de Nederlandse FSC-standaard bekijken.

Meer achtergrondinformatie over FSC is te vinden op www.fsc.org en www.fsc.nl.

De Bosgroepen ondersteunen hun leden bij het duurzaam beheer van bos en de certificering daarvan. De Unie van Bosgroepen is daarom zelf groepscertificaathouder, waarbij wij certificering ook voor leden met een kleine oppervlakte bos mogelijk maken en wij voor alle deelnemende leden de belangenbehartiging doen richting FSC Nederland en de certificerende instanties.

labels: , , ,