Zevende Bosinventarisatie gaat van start

15 juni 2017

In de periode 2017-2021 vindt de zevende Nederlandse Bosinventarisatie plaats. Tijdens deze inventarisatie wordt de staat van het Nederlandse bos in kaart gebracht. Dat geeft ons belangrijke inzichten in de ontwikkeling van ons bosareaal. Misschien wordt er straks ook in uw bos gemeten.

De komende jaren worden opnamen gedaan op ongeveer 3800 steekproefpunten. Die opnamen geven antwoord op verschillende vragen. Wat is de boomsoortensamenstelling van het bos? Hoeveel hout staat er en hoeveel dood hout is er aanwezig? Hoeveel CO2 wordt er opgeslagen?

Trends in beeld

We zijn inmiddels toe aan de zevende inventarisatie. Dat betekent dat de onderzoekers ook trends in bosontwikkeling, groei en oogst kunnen zien. Dit vertelt hoe ons bos verandert en is veranderd en wat bijvoorbeeld de belangrijkste boomsoorten voor de toekomst zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door een consortium onder leiding van Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra). De overige partners zijn Stichting Probos, Bureau Daamen, Silve en Bureau Van Nierop.

Medewerking gevraagd

Het veldwerk start in september en wordt alleen uitgevoerd in het groeiseizoen (april-oktober). Als één van de steekproefpunten in uw bos ligt wordt om uw toestemming gevraagd.

Als Bosgroepen ondersteunen wij de zevende Nederlandse Bosinventarisatie en vragen we u mee te werken aan het onderzoek. Wanneer u meer informatie wilt over het project, kunt u contact opnemen met projectleider Sandra Clerkx (sandra.clerkx@wur.nl of tel. 0317-485925) of een kijkje nemen op de website www.wur.nl/bosinventarisatie.

labels:

gerelateerd