Zeven jaar Unie van Bosgroepen: voormalig directeur Ben Huisman blikt terug

10 september 2018

Eind juli verliet Ben Huisman de Bosgroepen, na zeven jaar directeur geweest te zijn van de Unie van Bosgroepen. Zeven jaren waarin er veel veranderd is in de samenstelling van de Unie, in de wet- en regelgeving op het gebied van bos- en natuurbeheer en op subsidiegebied. We blikken met hem terug, en vooruit.

In 2011, bij zijn komst vanuit het IVN, had de Unie in totaal ongeveer 7 medewerkers. Dat het een echte doe-club was, viel hem meteen op.
Ben: “Bij mijn komst hier zag ik dat de Bosgroepen een fantastische club mensen is. De samengebrachte, diverse expertise in combinatie met de sociale vaardigheden van de medewerkers en hun actiebereidheid geven ze echt een speciaal karakter. De dienstverlening richting leden was en is enorm belangrijk. Het was ook interessant om te ondervinden hoe divers de leden zijn, van particulieren tot gemeenten en grote terreinbeheerders.”
Toen Ben aantrad, was er een geringe club ecologen in dienst bij de Unie; een belangrijk eerste actiepunt.

Meer ecologen

Ben: “Er was veel te doen op ecologisch gebied, zo stond onder andere de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) voor de deur. Ik vond het belangrijk om de ecologie bij de Unie te versterken. De basisbezetting was er, maar er was extra investering nodig. Daarnaast was het ook belangrijk om meer naar het proces van natuurontwikkeling te kijken. Daarom kwam er enkele jaren geleden ook een projectleider bij de Unie. Zo hebben we nog meer toegevoegde waarde richting de drie Bosgroepen en hun leden gekregen. Onze projectleider wordt regelmatig bij de drie Bosgroepen ingevlogen. We hebben op dit moment vier ecologen in dienst, en dit worden er binnenkort weer vijf. Ze werken voor de verschillende Bosgroepen en rechtstreeks voor opdrachtgevers. Ook hebben we projectmedewerkers in dienst, en sinds vorig jaar een beleidsmedewerker SNL.”

Eerste organisatie met SNL groepscertificaat

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer.
De SNL was een landelijk vehikel, beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met de decentralisatie in 2013/2014 is natuurbeleid naar de provincies gegaan. Daarna duurde het nog een tijd voordat provincies het subsidietraject zelf overnamen. Eigenaren of erfpachters van kleine stukken land, de zogenaamde kleine beheerders, moesten de subsidie vervolgens collectief aanvragen.
Ben: “De Bosgroepen kregen in 2012 als eerste organisatie een SNL groepscertificaat, met een eigen kwaliteitshandboek, om de subsidie namens deze kleine beheerders aan te vragen.
We namen en nemen met die collectieve subsidieaanvraag de provincies veel werk en zorg uit handen.
Als bos- en natuurbeheerders hebben we de afgelopen jaren heel goed samengewerkt met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen en de FPG om de SNL-subsidie in stand te houden en te verbeteren.
We hebben ons als Unie van Bosgroepen, samen met Staatsbosbeheer, ook hard gemaakt voor een aanpassing van de vergoeding, vooral voor het beheertype ‘bos met productie’. Omdat het hier voor het grootste deel jong bos op arme zandgrond betreft, is de kans op natuurlijke verjonging niet heel groot. De vergoeding was echter wel op die natuurlijke verjonging gebaseerd. Na drie jaar is er meer geld gekomen voor dit meest omvangrijke beheertype, omdat er meer ondersteuning bij het beheer nodig is.
Ook in de zogenaamde openstellingsbijdrage, en dan vooral het toezicht daarop, zit beweging. Hier komt nu ook op bestuurlijk niveau meer aandacht voor, en men ziet het belang.”

Ruim 1200 SNL-leden

De Unie van Bosgroepen vroeg in 2011 voor ca 700 leden en ruim 60.000 ha SNL-subsidie aan. Inmiddels verzorgen we voor meer dan 1200 leden de SNL-subsidie, meer dan 75.000 ha. De komende jaren zal dat richting de 90.000 hectare gaan.
Ben: “De Bosgroepen zijn daarmee een speler van formaat op SNL-gebied. We hadden altijd een heel stabiel ledenbestand en we kenden die leden heel goed. Nu zijn er flink wat leden bijgekomen, via de SNL, waar we nog niet meteen alles van weten. Daar ligt nog werk, ook om deze nieuwe leden te laten zien wat we nog meer voor ze kunnen betekenen, naast het beheer van de SNL-subsidie.”

PAS en Natura 2000 projecten

“Ons team is de afgelopen jaren bij heel veel mooie Natura 2000 en PAS projecten betrokken geweest, zoals in de gemeente Dinkelland en in de Zumpe. Daarbij werken we vaak met Landschapsecologische Systeemanalyes (LESA). Hierbij kijk je hoe het onderliggende landschapssysteem werkt en hoe je daarbij aan kunt sluiten in je natuurbeheer. Dat vraagt iets van de medewerkers: Kijk verder dan het gebied en je eigen kennis en ervaring. Samenwerking en kennis delen is daarbij heel belangrijk. Ook gebiedservaring en kennis van de leden staat bij ons hoog in het vaandel. De coöperatieve gedachte is het belangrijkst. We krijgen veel vertrouwen van de leden en steken veel energie in een duurzame relatie. Daarin verschillen we ook van bijvoorbeeld een ingenieursbureau, dat wordt ingevlogen en vervolgens weer gaat.”

De Bosgroepen en de toekomst

Ben: “Het is belangrijk dat we als Bosgroepen een gemeenschappelijke visie en ambitie hebben. En onze energie toespitsen op een paar belangrijke thema’s. Je moet als coöperatie vooruit lopen op wat leden in de toekomst nodig hebben. Vooral de particuliere leden, want wij zijn hun stem. Zo zijn we bezig met de ontwikkeling van een webportal voor de SNL-subsidie. Leden vragen er niet specifiek om, maar je moet de dienstverlening blijven verbeteren en kansen creëren. Eind september vieren we de 10e editie van de Beheerdersdag. De Bosgroepen stonden aan de wieg van deze kennis- en netwerkdag voor bos- en natuurbeheerders, samen met destijds het Bosschap en nu de VBNE. Intussen is de Beheerdersdag niet meer weg te denken met ruim 500 bezoekers per jaar. Veel Bosgroepers dragen bij aan dat succes. De Bosgroepen en Unie samen vormen een krachtige organisatie, met heel veel expertise. En met een fantastische positie als een soort zandloper tussen de vele leden en allerlei opdrachtgevers, zoals overheden. Er ligt dan ook een mooie toekomst open voor de Bosgroepen samen, zeker als ze hun onderlinge samenwerking nog verder tot ontwikkeling brengen.”

labels: , , , ,

gerelateerd