Wijzigingen FSC-standaard per 2022

15 februari 2022

Op 1 februari 2022 is er een geüpdatete versie van de FSC-standaard in werking getreden.

De voornaamste wijzigingen betreffen:

  • Het toevoegen van een nieuwe eis (2b) die de mogelijkheid van omzetting van bos in ander landgebruik (conversie) verder beperkt;
  • Het toevoegen van een nieuwe eis (52b), die de lijst met opties voor het gebruik van plantmateriaal voor bosaanplant uitbreidt. Daarmee wordt beoogd klimaatslim bosbeheer te faciliteren, waarbij (soms) nieuwe boomsoorten worden aangeplant, die beter bestand zijn tegen klimaatverandering
  • Met ingang van 2020 is binnen de FSC groep  het gebruik van Glyfosaat of enig ander chemisch bestrijdingsmiddel in het bosbeheer NIET meer toegestaan. Er wordt op dit moment gewerkt aan een handleiding waarin de uitzonderingen op deze regel worden aangegeven. Naar verwachting is deze richtlijn, die zich vooral zal toeleggen op de alternatieve bestrijdingsmethoden, gereed.

 

Via onderstaande link is de geüpdatete FSC-standaard terug te lezen met de precieze tekstuele uitleg en achtergrond. Mocht u na het lezen van deze wijzigingen nog specifieke vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met het FSC-aanspreekpunt van uw eigen  Bosgroep.