Werkveld

droge heide

De Bosgroepen ondersteunen de leden op diverse manieren bij de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van hun bos- en natuurterreinen. Denk aan inhoudelijk of strategisch advies, het opstellen van beheervisies en werkplannen, het opstellen van subsidie- en vergunningsaanvragen, ondersteuning bij de uitvoering, etc. Als geen andere organisatie kunnen de Bosgroepen als coöperatie partijen samenbrengen en het werk van onze leden bundelen voor een efficiënt en verstandig beheer. Ons werk kent vele kanten:

  • het beheren van bos en natuur
  • het adviseren over o.a. inrichting, ontwikkeling en herstel van bos, natuur en landschap, met oog voor ecologie, cultuurhistorie en beleving
  • het adviseren over en het ondersteunen bij subsidieaanvragen op provinciaal, landelijk en Europees niveau
  • onderzoek en monitoring in bos en natuur
  • certificering (o.a. FSC)
  • belangenbehartiging

Ons werk speelt zich tevens af op verschillende schaalniveaus, van een opstand in het bos of een heideterrein tot een regionaal landschap. Wij schakelen voortdurend tussen deze schaalniveaus en houden daarbij het belang van het lid (of meerdere leden) steeds in het oog.