Voedselbos als nieuwe vorm van inkomsten?

16 februari 2017

Het concept ‘voedselbos’ is de laatste jaren in opkomst. Bosbouw wordt gecombineerd met landbouw in een duurzaam ecosysteem. Ecologie en economie gaan daarbij hand in hand. Wereldwijd zijn er succesvolle voorbeelden en ook in Nederland zijn er al enkele veelbelovende voedselbossen. Voor bos- en natuureigenaren kan dit een nieuwe bron van inkomsten gaan vormen.

Alles in samenhang

Voedselbossen vallen onder de verzamelnaam agro-ecologie. Ze richten zich op herstel van ecosystemen door middel van meerjarige productieve soorten, zoals hazelnoot en vlier, maar ook minder voor de hand liggende soorten als druif en kiwi. Agro-ecologie gaat ervan uit dat, net als in een natuurlijk systeem, alles met elkaar samenhangt: voedselzekerheid, klimaatverandering, gezonde financiën en bodemkwaliteit hebben allemaal met elkaar te maken. Zonder toevoeging van meststoffen of bestrijdingsmiddelen kan er prima geproduceerd worden door gebruik te maken van de werking van de natuur, met welkome bijeffecten zoals vastlegging van CO2.

Uitdagingen slechten

Dat neemt niet weg dat er uitdagingen zijn. Er rijzen vragen over verdienmodellen, wet- en regelgeving, effecten op natuur en praktische toepasbaarheid. Afgelopen voorjaar heeft een flink aantal landgoederen, onder leiding van Frank Gorter (rentmeester van landgoed Welna), zich in een lerend netwerk hierover gebogen, samen met Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL). Inmiddels zijn er ook twee Green Deals in de maak, ‘Natuurinclusieve Landbouw’ en ‘Voedselbossen’, die zich richten op het wegnemen van obstakels bij de overheden.

Speciaal voor eigenaren en/of beheerders van landgoederen is een cursus ontwikkeld, waarin zij kennis kunnen opdoen over agro-ecologie en zelf aan de slag gaan met voedselbos. Meer informatie over deze cursus, die start in april, kunt u vinden op de website van The Plant.

labels: ,

gerelateerd