Vistrappen geplaatst op landgoed Singraven

23 mei 2016

Aan een grote kraan hangt een betonnen bak in de lucht. Langzaam daalt hij, richting de moestuin, ter hoogte van het prachtige huis Singraven. Als de betonnen bak voorzichtig in de beek is geplaatst, vormt hij -samen met een aantal andere bakken- de nieuwe vistrap op het landgoed Singraven. Dan volgt de bouw van de andere vistrap op het landgoed. De plaatsing van de vistrappen is het sluitstuk van de waterwerkzaamheden op landgoed Singraven.

De vistrappen maken het voor vissen mogelijk om de Dinkel stroomopwaarts én stroomafwaarts te zwemmen; door de watermolen en de stuw op het landgoed kon dat eerder niet. Nettie Aarnink, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen: “De vispassage maakt de beek voor vissen weer toegankelijk, zodat ze ook het bovenliggende deel van de Dinkel kunnen bereiken. Met deze aanpassing geven we invulling aan de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast krijgt een deel van de vispassage, voor de bezoekers van de tuinen van het landgoed, een educatieve functie.” De vistrap naast de moestuin is open voor publiek. Bezoekers kunnen de vispassage bekijken en zelfs betreden.

Aan het ontwerp van de vistrappen is veel tijd en aandacht besteed, zodat deze goed aansluiten bij de omliggende monumentale omgeving. Zo is ervoor gekozen om de betonnen bakken af te werken met Bentheimer zandsteen. De andere vistrap komt in de landschapstuin, verder stroomafwaarts in de beek. Ook de meer natuurlijke vormgeving van deze vistrap past goed bij de plek in het landgoed.

Feestelijke start

Het plaatsen van de eerste visstrap ging gepaard met een feestelijk samenzijn van de betrokkenen. Vanuit het waterschap lichtte vissenexpert Iwan de Vries het nut van de vistrappen nog eens toe. Ecoloog Fons Eysink van de Bosgroepen plaatste de werkzaamheden in het bredere perspectief van het waterlandgoed Singraven. Van tevoren werd al een gezamenlijke beheer- en onderhoudsovereenkomst getekend.

Het plaatsen en afbouwen van de vistrappen duurt in totaal vijf weken en zal eind november afgrond zijn. Daarmee komt een einde aan de werkzaamheden op landgoed Singraven, die in augustus zijn begonnen. Stichting Edwina van Heek, eigenaresse van het landgoed werkt samen met het waterschap om de waterhuishouding op het landgoed weer in balans te brengen. De Bosgroepen speelden hierbij ook een belangrijke rol. Wij hielpen het landgoed en het waterschap bij het opstellen van een waterlandgoedvisie en bij de uitvoering van de diverse werkzaamheden.

Beken en sloten in goede conditie

Doel was om beken en sloten op het landgoed in goede conditie te brengen én om te zorgen voor voldoende water op het landgoed. Om verdroging van het land te voorkomen moeten beken op sommige plekken water langer vasthouden. Op andere plekken was het juist te nat en moet het water sneller worden afgevoerd. Daarom zijn onder meer greppels schoon gemaakt, sloten hersteld, de molenkolk uitgebaggerd en oevers hersteld.

Meer informatie in dorsloods

In de dorsloods op het landgoed, naast de centrale parkeerplaats, is een informatieruimte ingericht. De ruimte is nog dagelijks te bezoeken, tot eind november. Op werkdagen is de loods open tussen 8:00 en 16:30 uur, in het weekend van 10:00 tot 18:00 uur. Informatie is ook te vinden op: www.vechtstromen.nl/singraven

 

 

Bron: Waterschap Vechtstromen
Beeld: Bosgroepen

labels: , , ,

gerelateerd