Visie

De betekenis van bos en natuur is groot, niet alleen vanuit directe economische gronden of vanuit ecologisch perspectief, maar ook voor recreatie, beleving, educatie, gezondheid, vestigingsklimaat, grondstof van duurzame energie, enzovoort. Tegelijkertijd staat de financiering voor het beheer onder druk. De uitdaging die wij als Bosgroepen zien voor de komende jaren is om de kwaliteiten van bos en natuur op peil te houden en tegelijkertijd de economische en maatschappelijke waarde te vergroten.

De streek zal in de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen en daar willen de Bosgroepen op aanhaken. De contacten met én tussen de leden willen we op streekniveau onderhouden en faciliteren. Leden voelen een verbondenheid met hun streek, met elkaar en met de Bosgroepen. In dit samenwerken en het bundelen van de gemeenschappelijke belangen komen de voordelen van een coöperatie tot uiting en onderscheiden de Bosgroepen zich van gewone adviesbureaus.