Verzoek vergoeding opruimkosten zwerfvuil voor particuliere TBO’s

13 december 2021

Met de toenemende drukte in natuurgebieden zien boswachters, bos- en natuurbeheerders en terreineigenaren ook de hoeveelheid zwerfvuil toenemen. Dat ontsiert niet alleen het landschap, maar kan ook veel natuurschade veroorzaken. Zo kan het de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken erin verstrikt. De overheid wil het probleem bij de bron aanpakken: producenten moeten duurzame alternatieve verpakkingen aanbieden én betalen voor de kosten van het opruimen van hun afval in de stad en de natuur. Een goede zaak, vinden de terrein beherende organisaties. Maar dan moet die vergoeding wel landen waar het afval wordt opgeruimd.

Tegemoetkoming opruimkosten overheidsorganisaties

Nu krijgen alleen overheidsorganisaties een tegemoetkoming in de kosten voor het opruimen van zwerfvuil via de Regeling single use plastics. Een bijzonder onderscheid. Zwerfafval ligt helaas net zozeer bij Staatsbosbeheer op de mat als bij Natuurmonumenten, LandschappenNL, of bij particuliere bos- en natuureigenaren. Bij elkaar is dat zo’n 300.000 hectare natuurgebied en heel veel zwerfafval.

Oproep aan overheid namens particuliere TBO’s

Zwerfafval is dus een groot probleem in álle natuurgebieden. LandschappenNL, de Unie van Bosgroepen, de Federatie Particulier Grondbezit en Natuurmonumenten deden daarom middels deze zienswijze een beroep op staatssecretaris Steven van Weyenberg om het kunstmatige onderscheid in de vergoeding en producentenverantwoordelijkheid op te heffen. Wordt vervolgd.

Tekstbron: Natuurmonumenten

labels: