Verslag FSC-training 2018

14 november 2018

Op 19 april vond de jaarlijkse training voor deelnemers aan het FSC-groepscertificaat plaats in Apeldoorn. De middag stond in het teken van de monitoring van o.a. de bijgroei die vorig jaar door bureau Silve is uitgevoerd. Hiervoor zijn bestaande gegevens van bekende meetpunten gebruikt. Uit de analyse blijkt dat het aandeel inheemse soorten en het aandeel gemengd bos zijn toegenomen.

De levende voorraad is toegenomen van 196 m3 per ha in 2003 naar 226 m3 per ha in 2013. De bijgroei bedraagt 6,6 m3 per ha per jaar. De aandelen staand en liggend dood hout zijn toegenomen naar 6,6 resp 7.1 m3 per ha. Als alle gemeten factoren gescoord worden volgens de SNL-bosstructuurmethodiek, is de score van ‘slecht’ in 2003 naar ‘matig’ in 2013 gegaan.

Nieuwe Nederlandse FSC-standaard

Jan Rots (Bosgroep Zuid Nederland) en Gerard Koopmans (Bosgroep Midden Nederland) gaven vervolgens een inkijkje in de nieuwe Nederlandse FSC-standaard. Deze is nog niet formeel goedgekeurd door FSC International; de verwachting is dat dat deze herfst nog gaat gebeuren. Deze nieuwe standaard beoogt de administratie te verminderen en meer focus te leggen op het beheer. Zo wordt bijvoorbeeld minder bewijslast voor het voldoen aan wettelijke aspecten gevraagd. Ook bevat de nieuwe standaard minder normen en wordt strategievorming een belangrijk aspect binnen het bosbeheer, bijvoorbeeld voor bosverjonging en biodiversiteit. Nieuwe onderwerpen in de standaard zijn bodembescherming, afvoer van tak- en tophout, aankoop van plantmateriaal en het omgaan met invasieve exoten.

Bodemverdichting

Tijdens de excursie werd onder leiding van Wouter Delforterie (Bosgroep Midden Nederland) ingegaan op bodembescherming en de effecten van bodemverdichting op het bos. Lees meer op onze website en deel hoe u over dit onderwerp denkt.