Veldexcursie natuurherstel Zunasche Heide met bewoners en vrijwilligers

31 januari 2020

Op de oostflank van de Sallandse Heuvelrug wordt binnenkort gestart met de afronding van het natuurherstel op de Zunasche heide. Hiermee wordt de oorspronkelijke verbinding van de droge heideterreinen op de Sallandse Heuvelrug naar het Reggedal hersteld. 

Behoud kwetsbare planten en dieren

In totaal 130 hectare aan moeras natte dopheidevegetaties, schraallanden en natuurakkers bij Zuna moet bijdragen aan het behoud van kwetsbare planten en dieren op de Sallandse Heuvelrug. Bij de dieren gaat het daarbij met name om weidevogels die zullen profiteren van de combinatie van ruimte, natte terreinen en akkerkruiden die insecten aantrekken en daarmee in hun voedsel zullen voorzien. Door het hydrologisch herstel zal ook weer veenontwikkeling op gang komen waarmee CO2 wordt opgeslagen.

Harm geeft uitleg.

Het veld in met Harm Smeenge

Zaterdag 25 januari was er een veldexcursie door de Zunasche Heide voor bewoners en vrijwilligers van Staatsbosbeheer. Samen met provincie en Staatsbosbeheer nam Harm Smeenge (Expert landschapsecologie & historische ecologie) van de Bosgroepen de mensen mee het veld in. Aan de hand van de bodem, het water, de aanwezige planten en zijn kennis van de cultuurhistorie liet Harm zien hoe het gebied in elkaar zit en wat de achtergrond is bij de maatregelen die genomen gaan worden. Het was mooi om te zien hoe de bewoners, die het gebied zelf ook goed kennen, het verhaal, of delen daarvan, herkenden.
De Bosgroepen hebben voor dit herstelproject het inrichtingsplan, met bijbehorend bodemonderzoek, gemaakt en de beheervoorstellen opgesteld, in samenwerking met Antea.

labels: , ,

gerelateerd