Utrecht gaat toezicht bij openstelling vergoeden

26 juli 2017

Utrecht maakt als eerste provincie geld vrij om bij de openstelling van gebieden ook het toezicht in die gebieden te vergoeden. De Unie van Bosgroepen maakt zich samen met andere partijen al langer sterk voor een eerlijke vergoeding vanuit SNL. Dit werpt nu zijn vruchten af.

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) krijgen natuurbeheerders een deel van hun beheerkosten vergoed. Het gaat dan om 75% van een objectief vastgestelde standaardkostprijs (SKP).
SNL subsidieert ook het openstellen van gebieden. Die vergoeding werd onlangs op twee manieren aangepast. De SKP werd iets verhoogd omdat de daadwerkelijke kosten van openstelling flink hoger bleken dan werd aangenomen. Daarnaast is de vergoeding opgedeeld in twee componenten, namelijk ‘onderhoud’ en ‘toezicht’.

Provincies maken zelf de keuze één of beide componenten te vergoeden. Veel provincies lijken om budgettaire redenen af te gaan zien van de vergoeding van het onderdeel ‘toezicht’. De Unie van Bosgroepen zet zich in om toezicht wél vergoed te krijgen, omdat dit onlosmakelijk verbonden is met de verplichting tot openstelling.

Utrecht besluit toezicht – geheel terecht – wel te vergoeden. Voor beheerders in Utrecht betekent dit concreet een openstellingsbijdrage van circa €54,- per hectare per jaar (vanaf 2018), waarvan ongeveer €17 euro specifiek voor het toezicht. De hoogte van de totale vergoeding is nu nog €33,- per hectare.

De Unie van Bosgroepen blijft zich inzetten om beide componenten vergoed te krijgen en hopen dat andere provincies het goede voorbeeld van Utrecht volgen.

labels:

gerelateerd