Uniek hoogveenonderzoek Aamsveen van start

26 september 2017

Op 5 september werd een start gemaakt met het hoogveenonderzoek Aamsveen. Deskundigen van de Bosgroepen, BIAX consult, ecohydrologisch adviesbureau Bell Hullenaar, prof. Dr. J. Sevink en prof. Dr. A. Grootjans bespraken in het veld samen met eigenaar en beheerder Landschap Overijssel en C. Rückriem van Biologische Station Zwillbrock het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis en het ecohydrologisch functioneren. Een groot en uniek fundamenteel onderzoek voor het herstel van één van de laatste hoogveengebieden in ons land.

Het Aamsveen is één van de weinige overgebleven hoogveengebieden in ons land. Het ligt op de Nederlands-Duitse grens aan de oostzijde van een lage stuwwal bij Enschede, in de Nederlandse provincie Overijssel en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het Nederlandse gedeelte wordt sinds 1967 beheerd door het Landschap Overijssel en is 145 hectare groot.

Het veengebied, ook in het aangrenzende Duitsland, is nu aangewezen als onderdeel van het Europese natuurwerk Natura2000. In dat verband wordt gestreefd naar herstel van de vorming van hoogveen.

Voor dit herstel is eerst nader onderzoek naar het functioneren van het gebied noodzakelijk. De Unie van Bosgroepen verzorgt de inhoudelijke coördinatie. Wij onderzoeken samen met prof. J. Sevink en BIAX Consult (dat onderzoek doet naar biologische archeologie en landschapsreconstructie) de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het veen. We integreren de uitkomsten van dit onderzoek met die van de ecohydrologische systeemanalyse waarbij de werking van het totale systeem in verleden en heden in beeld wordt gebracht. Daarmee kunnen de noodzakelijke herstelmaatregelen worden bepaald voor dit unieke gebied.