Unie van Bosgroepen

De Unie van Bosgroepen is de overkoepelende organisatie van de Bosgroepen. De Unie bundelt subsidie-aanvragen en is onder andere spreekbuis naar de rijksoverheid. De Unie coördineert tevens projecten die de Bosgroepen gezamenlijk uitvoeren, zoals automatisering, richtlijnen voor beheerplanning, kwaliteitsverbetering en certificering. Daarnaast coördineert de Unie (interne) kennisdeling en communicatie.
De Unie organiseert ook de jaarlijkse Beheerdersdag en Rondhoutveiling, namens de Bosgroepen en samen met diverse partners. In de projecten die we uitvoeren zoeken we steeds de samenwerking die zorgt voor het beste resultaat. Daarbij putten we uit een breed netwerk van partners.

Raad van Toezicht en medewerkers

De Raad van Toezicht van de Unie bestaat uit de volgende personen (per 1 juli 2022):

  • De heer Andries Heidema (voorzitter)
  • Mevrouw Marit Borst
  • Mevrouw Evelien Verbij
  • De heer Paul Rohof

 

De medewerkers van de Unie vindt u op de medewerkerspagina.