Uitkomsten externe FSC-audit 2020

19 maart 2021

In het laatste kwartaal van 2020 heeft Control Union de externe audit uitgevoerd. Dit was het tweede jaar waarin volgens de vernieuwde FSC-standaard is gecontroleerd. Er zaten 9 leden in de steekproef; deze leden kregen een veldbezoek van de auditoren.

De nadruk lag erop zoveel mogelijk in het veld waar te nemen. De auditoren hebben geprobeerd om de administratieve controles zoveel mogelijk vooraf te doen, om vooral de visie van beheerders in het veld te kunnen beluisteren en bekijken. Dit leverde mooie gesprekken op over het bosbeheer en de daarbij behorende strategie en beheerpraktijk.
Wel zijn er een aantal punten naar voren gekomen waarvoor een tekortkoming is uitgeschreven. Deze punten kunnen ook belangrijk zijn voor leden die niet binnen de steekproef vielen. Daarom willen we ze ook met u delen:

  • Houtoogst: Er dient een goede afstemming te zijn tussen beheerder, houtoogstcoördinator en de aannemer ten aanzien van de kwaliteit van de uitvoering. Bijvoorbeeld het beperken van het aantal dunningspaden.
  • Recreatiedruk: Door het toenemen van recreatiedruk (wandelaars, fietsers, loslopende honden etc.) moet goed worden nagedacht over hoe dit beheersbaar en gecontroleerd kan worden.
  • Rode lijstsoorten: er dient een overzicht te zijn van bekende locaties van rode lijstsoorten en deze dienen beschermd te worden. Een overzicht van Rode-lijstsoorten is online te vinden via de website van LNV.
    Locaties kunnen achterhaald worden via ingevulde gedragscodes, de NDFF, waarneming.nl, SNL-monitoringsgegevens en locatie vrijwilligersgroepen (bijv. IVN).
  • Belangengroepen: Het inzichtelijk hebben van belangengroepen in de nabije omgeving en de afstemming hiermee ontbreekt in sommige gevallen.
  • Rassenlijst: Bij aankoop van plantmateriaal van soorten die op de Nederlandse Rassenlijst staan, mogen uitsluitend herkomsten uit deze Nederlandse Rassenlijst worden gekocht. Van alle aankopen moeten er certificaten en/of afleverbonnen beschikbaar zijn.
  • Monitoringsgegevens: De monitoringsgegevens en het bijbehorende monitoringsplan zoals in de vernieuwede standaard is beschreven, is niet altijd voldoende aanwezig.

labels:

gerelateerd