Uitbreiding natuurgebied De Zumpe komt dichterbij

vochtig bos

20 november 2015

Met een handtekening door 5 partijen komt de uitbreiding naar 120 ha aan natuur in De Zumpe weer een stap dichterbij. Vandaag tekenden gemeente Doetinchem, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en de KNNV een samenwerkingsovereenkomst en inrichtingsplan voor het gebied. Gestreefd wordt om voorjaar 2016 te starten met de inrichting van de nieuwe hectares.

De samenwerking tussen de provincie en gemeente is uniek te noemen. Doetinchem is namelijk de eerste gemeente die met een dergelijke opdracht als gebiedsregisseur optreedt. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de benodigde lokale kennis van en betrokkenheid bij het gebied.

Het natuurgebied De Zumpe is in 1989 aangewezen als Beschermd Natuurmonument. De huidige omvang is 23 ha. Het gaat dus om een aanzienlijke uitbreiding. Het inrichtingsplan hiervoor werd opgesteld door de Bosgroepen. Het plan voorziet niet alleen in inrichting van het nieuwe areaal, maar zorgt ook voor versterking van de samenhang tussen het bestaande en het nieuwe deel en voor verhoging van de natuurkwaliteit.

labels: , , ,

gerelateerd