Items met het label SNL-monitoring

Grasveld Oostvoorne

13 april 2016SNL-monitoring door de Bosgroepen

De Bosgroepen voeren SNL-monitoring uit voor de leden die de SNL bij de Bosgroep hebben ondergebracht. Het monitoren van de terreinen onder de SNL is... (...)

14 maart 2016Monitoring van grote waarde voor beheerders

In veel natuurgebieden vindt monitoring plaats. Provincies gebruiken monitoringsgegevens voor de kwaliteitsbeoordeling van het beheer. Hoe gaat dat... (...)

21 juli 2015Bosgroepen voeren negentig miljoenste NDFF-waarneming in

Deze week werd de negentig miljoenste waarneming in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgeslagen. Het betreft een waarneming van het... (...)

9 april 2014Inventarisatie & Monitoring

Om te bepalen of de natuurkwaliteit van een gebied vooruit of achteruit gaat is het belangrijk de natuurwaarden van een gebied te monitoren. Dit is... (...)

18 maart 2013Eén jaar SNL-monitoring

2012 was het eerste jaar dat de SNL-monitoring op volle kracht door de Bosgroepen werd uitgevoerd. Een jaar met vegetatiekarteringen,... (...)