Items met het label SNL-certificering

11 februari 2016SNL en gecertificeerd: Bij de Bosgroep zit u goed!

Per 1 januari 2017 gelden er andere regels voor SNL-aanvragen. Alle aanvragen die eind van dit jaar aflopen en per 1-1-2017 opnieuw ingaan, moeten... (...)

24 juni 2015Nieuws over de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

Voor ruim 700 leden verzorgen de Bosgroepen de aanvraag van SNL-subsidie. De betalingen over 2014 hebben inmiddels plaatsgevonden. En er is meer... (...)

8 maart 2014SNL-certificering

Gratis en automatisch gecertificeerd Om in aanmerking te kunnen komen voor SNL-beheersubsidie dienen terreinbeheerders per 1-1-2017 gecertificeerd*... (...)

8 maart 2014SNL-subsidie aanvragen

De Bosgroepen verzorgen uw SNL-subsidie van begin tot eind Landelijk beheren de Bosgroepen al ruim 1.200 SNL aanvragen (Subsidiestelsel Natuur en... (...)