Items met het label SKNL

1 oktober 2020Verkenning subsidiemaatregelen voor klimaatgericht bos- en natuurbeheer

Federatie Particulier Grondbezit en de Bosgroepen hebben samen een verkenning uitgevoerd of klimaatgerichte maatregelen ingepast kunnen worden in... (...)

12 juli 2017Nieuwe natuur op Schultenwolde

Midden in een gebied met vochtige heide gaf Landgoed Schultenwolde (Tubbergen) twee hectare landbouwgrond terug aan de natuur. Bosgroep Noord-Oost... (...)

8 maart 2014SKNL

Wanneer u op uw grond nieuwe natuur ontwikkelt of bestaande natuur verbetert, kunt u in aanmerking komen voor subsidie uit de regeling SKNL (Subsidie... (...)