Items met het label PAS

23 november 2015Aanpak van stikstof in Nederland centraal in EU-studiereis

Hoe kunnen we de uitstoot van stikstof uit de intensieve veehouderij, transport en industrie en de negatieve effecten van stikstof op de natuur... (...)

14 augustus 2015Voorbereidingen voor uitvoering PAS in het Leudal van start

Hebt u bezit in Natura 2000-gebied, dan krijgt u mogelijk met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te maken. De Bosgroepen kunnen hierbij... (...)

1 juli 2015Natuur en economie in balans: PAS in werking

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft de PAS... (...)

23 februari 2015Bosgroepen helpen leden bij indienen zienswijze PAS

Van 10 januari tot en met 20 februari 2015 lag het ontwerpbesluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage en waren er inloopbijeenkomsten... (...)

9 april 2014Natura 2000 & PAS

Natura 2000 Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Een voorbeeld van een... (...)