Items met het label Overijssel

9 november 2021Bronherstel hoog op de helling van de Tankenberg

Op de hoogste heuvel van Overijssel, de Tankenberg, zijn maatregelen getroffen om verdroging van de bron in dit Natura 2000-gebied tegen te gaan.... (...)

28 september 2020Bosgroepen steunen dagprogramma Zorgend Landschap

Carintreggeland en Landschap Overijssel bieden een uniek dagprogramma in de buitenlucht: Zorgend Landschap. Dit programma is bedoeld voor (jong)... (...)

7 juli 2020Meer bloemen op de Overijsselse heiden nodig voor bijen en dagvlinders

Bijen en vlinders staan volop in de belangstelling. Helaas vooral vanwege hun zorgwekkende toestand. Uit analyse in Overijssel bleek dat met name... (...)

23 mei 2018Uitbreiding Referentiemeetnet natuur Overijssel

De Unie van Bosgroepen gaat mogelijkheden verkennen om het Referentiemeetnet van peilbuizen uit te breiden. Samen met Natuurmonumenten, Landschap... (...)

8 oktober 2015Herinrichting Springendal van start met fieldlab

Rond het Springendal en het Dal van de Mosbeek in Twente zijn concrete plannen in de maak voor herstel en herinrichting van gronden in het kader van... (...)