Items met het label natuurontwikkeling

16 juni 2015Meerjarig plan voor beheer open ruimten De Hoge Veluwe

De Bosgroepen hebben voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe een meerjarig beheerplan opgesteld. In dit plan staat beschreven welke maatregelen in het... (...)

28 oktober 2014Ecoduct Kempengrens krijgt prijs voor samenwerking

Al vele jaren wordt er gewerkt aan de aanleg van een ecoduct over de E34 (Antwerpen-Eindhoven). Dit ecoduct, genaamd Kempengrens, vormt een... (...)

5 juni 2014Natuurherstel & Ontwikkeling

Als u in uw terreinen last heeft van bijvoorbeeld verdroging, eutrofiëring, vergrassing of andere zaken, dan zijn er altijd maatregelen die genomen... (...)