Items met het label natuurherstel

12 november 2014Vegetatie op landgoed Kolland in kaart gebracht

Bosgroep Midden-Nederland voerde dit voorjaar een vegetatiekartering uit op Landgoed Kolland om het gevoerde beheer te evalueren. De Touwtjesmossen... (...)

5 juni 2014Natuurherstel & Ontwikkeling

Als u in uw terreinen last heeft van bijvoorbeeld verdroging, eutrofiëring, vergrassing of andere zaken, dan zijn er altijd maatregelen die genomen... (...)