Items met het label natuurherstel

25 juni 2015Bosgroepen en Stichting Bargerveen bundelen expertise

De Bosgroepen en Stichting Bargerveen werken al enkele jaren samen aan projecten. In expertise vullen we elkaar goed aan. Daarom zijn wij per 1... (...)

6 januari 2015Succesvol herstel van natte graslanden

Tot circa 20 jaar geleden bestonden herstelmaatregelen in Nederlandse beekdalen uit het toepassen van traditionele beheermaatregelen zoals maaien en... (...)

kruiden en faunarijk grasland

25 november 2014Anti-verdrogingsadvies landgoed De Bockhorst

Landgoed De Bockhorst is een gebied met een grote ecologische waarde. Door een verfijnd, lokaal grondwatersysteem is het gebied zeer gevoelig voor... (...)

12 november 2014Vegetatie op landgoed Kolland in kaart gebracht

Bosgroep Midden-Nederland voerde dit voorjaar een vegetatiekartering uit op Landgoed Kolland om het gevoerde beheer te evalueren. De Touwtjesmossen... (...)

5 juni 2014Natuurherstel & Ontwikkeling

Als u in uw terreinen last heeft van bijvoorbeeld verdroging, eutrofiëring, vergrassing of andere zaken, dan zijn er altijd maatregelen die genomen... (...)