Items met het label Natura 2000

23 februari 2015Bosgroepen helpen leden bij indienen zienswijze PAS

Van 10 januari tot en met 20 februari 2015 lag het ontwerpbesluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage en waren er inloopbijeenkomsten... (...)

16 juli 2014Bosgroepen adviseren bij herstel Mosterdveen

Het Beschermd Natuurmonument Mosterdveen binnen Natura 2000 gebied Veluwe wordt versterkt met ongeveer 20 hectare nieuwe natuur. In opdracht van... (...)

9 april 2014Natura 2000 & PAS

Natura 2000 Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Een voorbeeld van een... (...)