Items met het label LESA

4 december 2017LESA in Smoddebos verklaart verandering soortenrijkdom

Het Smoddebos (nabij Oldenzaal) is een bijzonder eiken-haagbeukenbos met een uitbundige soortenrijkdom. Maar die soortenrijkdom neemt de laatste... (...)

15 juli 2015Harm Smeenge reconstrueert de landschapsgeschiedenis van Twente

'Vermoedelijk was de landschapsdynamiek nergens zo divers en groot als in Noordoost-Twente' aldus Harm Smeenge. Voor zijn promotieonderzoek aan de... (...)

2 juli 2015Landschapsbiografie geeft uniek beeld van Drentsche Aa

Vandaag verschijnt een landschapsbiografie van de Drentsche Aa. Een prachtig en informatief boek, waaraan ook historisch ecoloog Harm Smeenge van de... (...)

9 april 2014Onderzoek & Gebiedsanalyses

Naast beheer doen de Bosgroepen ook veel aan onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het in beeld brengen van het hydrologisch systeem van een landgoed of... (...)

26 maart 2014Bosgroepen schrijven beheerplan voor Vlaams natuurgebied

De Bosgroepen gaan samen met Stichting Bargerveen en het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een beheerplan opstellen voor het... (...)