Items met het label landgoed

22 oktober 2014Waterlandgoedvisie voor Singraven

Samen met Stichting Edwina van Heek en het waterschap Vechtstromen hebben de Bosgroepen een waterlandgoedvisie opgesteld voor het bijzondere, sterk... (...)

9 april 2014Natuurschoonwet

Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed of natuurterrein, dan kunt u uw bezit rangschikken onder de Natuurschoonwet (NSW).... (...)

9 april 2014Landschap & Cultuurhistorie

De Bosgroepen zijn deskundig in het beheer van bos en natuur. Maar wist u dat wij ook bedreven zijn in andere aspecten zoals cultuurhistorie,... (...)