Items met het label landgoed

1 december 2014Een nieuwe landschapseconomie voor Beetsterzwaag

De Bosgroepen werken samen met de landgoedeigenaren in Beetsterzwaag aan nieuwe economische ontwikkelmogelijkheden voor de landgoederenzone van... (...)

kruiden en faunarijk grasland

25 november 2014Anti-verdrogingsadvies landgoed De Bockhorst

Landgoed De Bockhorst is een gebied met een grote ecologische waarde. Door een verfijnd, lokaal grondwatersysteem is het gebied zeer gevoelig voor... (...)

12 november 2014Vegetatie op landgoed Kolland in kaart gebracht

Bosgroep Midden-Nederland voerde dit voorjaar een vegetatiekartering uit op Landgoed Kolland om het gevoerde beheer te evalueren. De Touwtjesmossen... (...)

22 oktober 2014Waterlandgoedvisie voor Singraven

Samen met Stichting Edwina van Heek en het waterschap Vechtstromen hebben de Bosgroepen een waterlandgoedvisie opgesteld voor het bijzondere, sterk... (...)

9 april 2014Natuurschoonwet

Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed of natuurterrein, dan kunt u uw bezit rangschikken onder de Natuurschoonwet (NSW).... (...)