Items met het label landgoed

17 november 2015Komt u graag naar de landgoederen in Beetsterzwaag?

Uw favoriete natuur in kaart brengen en nieuwe plekjes ontdekken, daarvoor is Greenmapper.nl. De website van de Rijksuniversiteit Groningen verbindt... (...)

SNL-certificering

27 augustus 2015Lagenkaart brengt Landgoed Boschoord in beeld

Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft in een lagenkaart alle waarden van Landgoed Boschoord (Drenthe) in beeld gebracht. Het gaat niet alleen om de... (...)

1 december 2014Een nieuwe landschapseconomie voor Beetsterzwaag

De Bosgroepen werken samen met de landgoedeigenaren in Beetsterzwaag aan nieuwe economische ontwikkelmogelijkheden voor de landgoederenzone van... (...)

kruiden en faunarijk grasland

25 november 2014Anti-verdrogingsadvies landgoed De Bockhorst

Landgoed De Bockhorst is een gebied met een grote ecologische waarde. Door een verfijnd, lokaal grondwatersysteem is het gebied zeer gevoelig voor... (...)

12 november 2014Vegetatie op landgoed Kolland in kaart gebracht

Bosgroep Midden-Nederland voerde dit voorjaar een vegetatiekartering uit op Landgoed Kolland om het gevoerde beheer te evalueren. De Touwtjesmossen... (...)