Items met het label laanherstel

16 februari 2015Start tijdig met vleermuizenonderzoek

Alle vleermuizen in Nederland zijn beschermd. Op basis van de flora- en faunawet zijn zowel de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen als de... (...)