Items met het label hydrologie

23 mei 2016Vistrappen geplaatst op landgoed Singraven

Aan een grote kraan hangt een betonnen bak in de lucht. Langzaam daalt hij, richting de moestuin, ter hoogte van het prachtige huis... (...)

21 december 2015Bron- en beekherstel in Twente bijna klaar

De Bosgroepen werken samen met Ecogroen aan het herstel van de bronnen en beken op de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal. Dat doen we in opdracht... (...)

30 november 2015Detailontwatering van het Dommeldal in beeld

De Bosgroepen zijn voor Natuurmonumenten aan het werk in het Dommeldal. Om het hydrologisch herstel te optimaliseren, wordt met veldwerk eerst de... (...)

9 april 2014Onderzoek & Gebiedsanalyses

Naast bos- en natuurbeheer doen de Bosgroepen ook veel aan onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het in beeld brengen van het hydrologisch systeem van een... (...)