Items met het label FSC

18 april 2014Documenten voor deelnemers

De gang van zaken binnen de FSC®-groep is vastgelegd in een groepsprotocol. Daarnaast zijn er door de jaren diverse instructies opgesteld, die... (...)

18 april 2014FSC-groepscertificering

De Unie van Bosgroepen is houder van een FSC®-certificaat (CU-FM/COC-011833). Dit is een certificaat voor groepscertificering. De FSC-verklaring van... (...)

8 maart 2014FSC®

Het FSC-keurmerk van de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer) staat garant voor hout uit goed beheerde bossen. Eigenaren die... (...)