Items met het label FSC

6 augustus 2015De Bosgroepen zijn coöperaties: praktische belangenbehartiging

De Bosgroepen zijn coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We besteden dit jaar in een serie berichten aandacht aan de... (...)

18 april 2014Documenten voor deelnemers

De gang van zaken binnen de FSC®-groep is vastgelegd in een groepsprotocol. Daarnaast zijn er door de jaren diverse instructies opgesteld, die... (...)

18 april 2014FSC-groepscertificering

De Unie van Bosgroepen is houder van een FSC®-certificaat (CU-FM/COC-011833). Dit is een certificaat voor groepscertificering. Hier kunt u de... (...)

8 maart 2014FSC®

Het FSC-keurmerk van de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer) staat garant voor hout uit goed beheerde bossen. Eigenaren die... (...)