Items met het label FSC

24 maart 2021FSC-training: 15 april 2021

Met elkaar nieuwe kennis opdoen, gezellig bijpraten en naar buiten om praktijkvoorbeelden te bespreken, zijn belangrijke momenten van de jaarlijkse... (...)

19 maart 2021Actualisatie FSC-beheerplannen

Tijdens de laatste audit van Control Union bleek jammer genoeg dat er nog veel beheerplannen niet voldoen aan de gestelde eisen vanuit de... (...)

19 maart 2021Samenwerking met StukjeNatuur en VolkerWessels

Klimaat en CO2 staan volop in de aandacht zoals u weet. Steeds meer bedrijven en particulieren willen een groen gebaar maken, of heel concreet... (...)

19 maart 2021Uitkomsten externe FSC-audit 2020

In het laatste kwartaal van 2020 heeft Control Union de externe audit uitgevoerd. Dit was het tweede jaar waarin volgens de vernieuwde FSC-standaard... (...)

28 september 2020Bosgroepen gaan Nederlandse bossen extra ondersteunen samen met FSC en StukjeNatuur

De Unie van Bosgroepen is een samenwerking aangegaan met FSC Nederland en de recent opgerichte Stichting StukjeNatuur om de bossen in Nederland te... (...)