Items met het label FF-wet

SNL-certificering

5 februari 2016Consultatie nieuwe Wet Natuurbescherming van start

Op 3 februari is het ministerie van Economische Zaken een internetconsultatie gestart over de nieuwe Wet Natuurbescherming en de bijbehorende... (...)

6 juli 2015Kamer neemt Wet Natuurbescherming aan

De Tweede Kamer heeft op 1 juli met een ruime meerderheid de Wet natuurbescherming vastgesteld. Alleen Partij voor de Dieren, SP en lid Klein stemden... (...)

30 april 2015Niet naleven Gedragscode Bosbeheer en Soortenstandaarden strafbaar

De Bosgroepen zijn landelijk een grote speler op het gebied van houtoogst (in 2014 bijna 150.000 kubieke meter). Dat betekent dat onze werkzaamheden... (...)

16 februari 2015Start tijdig met vleermuizenonderzoek

Alle vleermuizen in Nederland zijn beschermd. Op basis van de flora- en faunawet zijn zowel de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen als de... (...)

9 april 2014Gedragscodes & Inventarisaties

Bij het uitvoeren van beheer krijgt u vaak te maken met de Wet natuurbescherming. Er geldt een zorgplicht voor alle flora en fauna. Toch betekent dit... (...)