Items met het label bodemherstel

28 september 2020Na de brand; de weg naar herstel

Met de toenemende droogte is helaas ook de kans op bos- en natuurbranden steeds groter. De zwartgeblakerde nalatenschap van het vuur dat om zich heen... (...)

26 oktober 2017Geldersch Landschap aan de slag met erosieproblematiek Heerlijkheid Beek

‘Red de Kabouterboom!’ staat op de website van het Geldersch Landschap. De dikste kastanjeboom van Nederland (450 jaar oud) heeft te lijden onder... (...)

22 maart 2016Experimenten met steenmeel in volle gang

De Bosgroepen zijn in opdracht van de provincie Noord-Brabant begonnen met het testen van steenmeel op de arme, verzuurde bodems van enkele... (...)

22 februari 2016Permanente dunningspaden ter beperking van bodemverdichting

Het machinaal oogsten en uitrijden van hout met zwaar materieel is al geruime tijd gemeengoed binnen het Nederlandse bosbeheer. Het berijden van de... (...)

31 augustus 2015Uitvoering landschapsherstel Het Nationale Park Hoge Veluwe begonnen

Binnen Het Nationale Park De Hoge Veluwe werken de Bosgroepen aan de hand van een meerjarenplan aan herstel van landschap en bodem. De uitvoering van... (...)