Items met het label biomassa

26 april 2018Tak- en tophout waardevoller IN het bos dan als biomassa

Veel bos in Nederland groeit op een arme zandgrond. Deze bossen zijn kwetsbaar voor de bekende ver-thema’s; verzuring, vermesting, verdroging en... (...)