Items met het label belangenbehartiging

21 februari 2017Bosgroepen in Regieteam Plein van de Beheerpraktijk

Sinds september hebben de Bosgroepen, als vertegenwoordiger van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), een plek in het Regieteam Plein van de... (...)

6 augustus 2015De Bosgroepen zijn coöperaties: praktische belangenbehartiging

De Bosgroepen zijn coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We besteden dit jaar in een serie berichten aandacht aan de... (...)

13 mei 2015De Bosgroepen zijn coöperaties: deelnemen aan deskundigenteams

De Bosgroepen zijn coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We besteden dit jaar in een serie berichten aandacht aan de... (...)

30 april 2015Niet naleven Gedragscode Bosbeheer en Soortenstandaarden strafbaar

De Bosgroepen zijn landelijk een grote speler op het gebied van houtoogst (in 2014 bijna 150.000 kubieke meter). Dat betekent dat onze werkzaamheden... (...)

11 september 2014Unie van Bosgroepen en VBNE willen ongewenste neveneffecten van de Wet Natuurbescherming voorkomen

De Unie van Bosgroepen en de VBNE hebben de Tweede Kamer in een brief gevraagd om de ongewenste neveneffecten van de op handen zijnde Wet... (...)