Items met het label beheerplan

29 juni 2015Inrichtings- en beheerplan De Maashorst compleet

De Stuurgroep Maashorst heeft op 26 juni een belangrijke stap gezet op weg naar het streefbeeld voor de Maashorst voor 2050. Het inrichtings- en... (...)

9 april 2014Bosbeheer

Bos is dynamisch en kan diverse functies vervullen. Naast het belang van biodiversiteit en het ecosysteem op zich, kan er in bos hout productie... (...)

26 maart 2014Bosgroepen schrijven beheerplan voor Vlaams natuurgebied

De Bosgroepen gaan samen met Stichting Bargerveen en het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een beheerplan opstellen voor het... (...)