SKNL

Wanneer u op uw grond nieuwe natuur ontwikkelt of bestaande natuur verbetert, kunt u in aanmerking komen voor subsidie uit de regeling SKNL (Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap). Wij vragen deze subsidie voor leden aan via een verzamelaanvraag (een gebundelde subsidieaanvraag).

Er zijn twee soorten subsidies binnen SKNL:

 

  1. De investeringssubsidie. Hiervoor komt u in aanmerking als u:
    • natuur realiseert op voormalige landbouwgrond,
    • de natuurkwaliteit verhoogt van een bestaand natuurterrein,
    • natuur van het ene type omzet in het andere.
  2. De subsidie functieverandering. Hiervoor komt u in aanmerking als u landbouwgrond omzet in natuur. De subsidie compenseert voor de waardedaling van de grond.

 

U kunt het hele jaar door SKNL-subsidie aanvragen. Eens per jaar maakt elke provincie bekend hoeveel geld beschikbaar is. U kunt aanvragen indienen totdat het subsidieplafond is bereikt.

Hebt u vragen of bent u benieuwd of de Bosgroepen voor u subsidie kunnen aanvragen? Neem contact op met uw Bosgroep.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO > en www.Bij12.nl.

labels: , , ,