Natuurschoonwet

Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed of natuurterrein, dan kunt u uw bezit rangschikken onder de Natuurschoonwet (NSW). Dat levert verschillende fiscale voordelen op. De Bosgroep kan deze rangschikking voor u verzorgen.

landhuisU komt in aanmerking voor een NSW-rangschikking als het terrein minimaal 5 hectare groot is en voor minstens 30 procent uit bos of natuur bestaat. Openstelling levert extra fiscale voordelen op. Als het terrein is opengesteld moet u dat aangeven met bebording. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van RVO.

De Bosgroep kan creatief met u meedenken en (delen van) de aanvraag voor u verzorgen. Denk aan het verzorgen van het vereiste kaartmateriaal, het invullen van aanvraagformulieren en het opstellen van een beplantingsplan.

Neem voor meer informatie contact op met de Bosgroep in uw regio.

labels: , ,