Subsidieregeling opruiming drugsafval via BIJ12

drugsafval

25 januari 2021

In natuurgebieden en randen van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen van drugsafval kan veel geld kosten, zeker wanneer bijvoorbeeld bodemonderzoek en sanering nodig is. Om gedupeerden te compenseren in de kosten is er de provinciale Subsidieregeling opruiming drugsafval. BIJ12 verstrekt de subsidie vanaf 1 januari namens de provincies.

Voor wie?

De regeling is bestemd voor particulieren die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar een drugsafvaldumping is gedaan. Dat geldt ook voor Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties. Daarnaast kunnen ook gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen subsidie aanvragen.

Wat wordt vergoed?

De subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten die gemaakt zijn voor het opruimen van drugsafval. Het gaat dan om afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem. Particulieren, privaatrechtelijke rechtspersonen en Staatsbosbeheer kunnen een subsidie aanvragen voor compensatie van 100% van de kosten tot een maximum van € 24.999. Publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen ontvangen 50% van de kosten tot een maximum van € 24.999. De provincie Limburg vergoedt 75% van de kosten voor overheden.

Aanvragen

U kunt vanaf 1 januari 2021 subsidie aanvragen bij BIJ12. U kunt eventueel iemand machtigen om de aanvraag namens u aan te vragen. Meer informatie en aanvragen via de website van BIJ12.

Bron: BIJ12

labels: , , ,

gerelateerd