Start tijdig met vleermuizenonderzoek

16 februari 2015

Alle vleermuizen in Nederland zijn beschermd. Op basis van de flora- en faunawet zijn zowel de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen als de functionele ruimte er omheen beschermd. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het herstellen van lanen of het vellen van bomen in het kader van veiligheid. Vaak is hiervoor op meerdere momenten in het jaar onderzoek nodig.

Geschikte holten voor verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen zijn vooral te vinden in oude bomen met een diameter van meer dan 40 cm. Gebouwbewonende soorten zijn vooral te vinden in toegankelijke spouwmuren, achter gevelbetimmering en onder dakpannen. Zowel boom- als gebouwbewonende vleermuizen wisselen gedurende het seizoen van verblijfplaats, maar komen wel jaarlijks terug naar de diverse plekken. Daarom zijn al deze plekken wettelijk beschermd. Met de functionele ruimte om de verblijfplaatsen heen worden o.a. de vliegroutes langs lijnvormige elementen (zoals lanen) en foerageergebieden (zoals waterpartijen en graslanden) bedoeld. Ook deze zijn wettelijk beschermd.

Wanneer u voornemens bent om bijvoorbeeld lanen te herstellen of bomen te vellen in het kader van veiligheid, dan dient er vaak een vleermuisonderzoek plaats te vinden om uit te sluiten of door deze werkzaamheden verblijfplaatsen of functionele ruimte wordt aangetast. Omdat vleermuizen door het jaar heen verhuizen, van zomerverblijf naar kraamverblijf naar winterverblijf, zijn gedurende het seizoen meerdere veldonderzoeken nodig om een volledig beeld te krijgen. Het tijdig opstarten van zo’n onderzoek is daarom van belang. Vaak wordt begin juni gestart en vindt de laatste ronde van het onderzoek begin oktober plaats.

De Bosgroepen kunnen u adviseren over de noodzaak en mogelijkheden voor een vleermuisonderzoek. Het onderzoek kan ook door de Bosgroepen of samenwerkende partners worden uitgevoerd. Heeft u vragen over vleermuisonderzoek of de flora- en faunawet, dan kunt u contact opnemen met één van onze beheerders of ecologen.

labels: , ,

gerelateerd