SNL-certificering

Gratis en automatisch gecertificeerd

Om in aanmerking te kunnen komen voor SNL-beheersubsidie dienen terreinbeheerders per 1-1-2017 gecertificeerd* te zijn. De Bosgroepen zijn gecertificeerd natuurbeheerder; een collectief met een groepscertificaat en een eigen kwaliteitshandboek. Bent u lid van de Bosgroep en laat u uw SNL-beheersubsidie door ons verzorgen, dan is uw aanvraag gratis en automatisch gecertificeerd. Een individueel certificaat is dus niet nodig. De leden liften mee op het groepscertificaat van de Bosgroepen.

Als gecertificeerde natuurbeheerder hebben we het vertrouwen van de overheid en kunnen de Bosgroepen eenvoudiger subsidie aanvragen. Door de jarenlange ervaring met collectieve aanvragen hebben de Bosgroepen korte lijnen met de provincies, de subsidieverleners, waardoor knelpunten eenvoudiger opgelost worden.

* Met gecertificeerd wordt hier de certificering voor de SNL (Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer) bedoeld en niet certificering voor duurzaam bosbeheer (zoals FSC en PEFC).

labels: