Kosten & Uitbetaling

Aanvraagkosten SNL: 5,5% van beheersubsidie

Omdat de Bosgroepen gecertificeerd natuurbeheerder zijn en de aanvraag doen in een verzamelaanvraag, zijn de kosten voor u beperkt. Vooraf krijgt u een offerte met de kosten voor de aanvraag. Deze kosten zijn 5,5% van de hoogte van de vooraf ingeschatte beheersubsidie, met een maximum van € 3.000 (excl. BTW) per jaar per (uitbreidings)aanvraag. Voor de SNL-certificering rekenen wij geen aanvullende kosten.

Lidmaatschap

Om uw SNL-aanvraag bij de Bosgroepen onder te brengen dient u lid te worden van de Bosgroep waarin uw terrein ligt (zie de kaart van Nederland rechtsboven voor het werkgebied van de Bosgroepen). U vindt meer informatie over het lidmaatschap en de tarieven op de website van de drie afzonderlijke Bosgroepen:

Leden van de Bosgroepen kunnen gebruik maken van alle voorlichting en diensten die de Bosgroepen leveren. Ze ontvangen de tweemaandelijkse nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor diverse voorlichtingsbijeenkomsten zoals regiobijeenkomsten, ledenexcursies en de jaarlijkse Beheerdersdag.

Uitbetaling subsidie

Als uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u beheersubsidie gedurende de looptijd van uw aanvraag. De Bosgroepen krijgen jaarlijks het toegekende bedrag over het voorgaande beheerjaar van de provincies en betalen dit één op één aan u uit.