SNL uitbetalingen 2021

15 maart 2021

Zoals ieder jaar betaalt de Unie van Bosgroepen de beheersubsidie SNL aan de SNL-leden. In het voorjaar van 2021 krijgen de deelnemers de betaling voor het beheerjaar 2020.

Om de werkdruk binnen de Bosgroepen wat te spreiden, zullen de uitbetalingen ook meer verspreid gaan plaatsvinden. Mogelijk ontvangt u de SNL subsidie al eerder dan in de maand mei. Een eerdere uitbetaling dit jaar is echter geen garantie voor vroege uitbetalingen in de jaren hierna. Immers, de uitbetaling is niet alleen afhankelijk van capaciteit bij de Bosgroep, maar ook van de snelheid van de subsidieverstrekker. Uiteraard zorgen wij ervoor dat alle leden uiterlijk eind mei betaald zijn.

Uitbetaling wederom door ‘Stichting Beheer Derdengelden Bosgroepen’

Dit jaar (2021) is het tweede jaar waarin u de subsidie uitbetaald krijgt door de ‘Stichting Beheer Derdengelden Bosgroepen’, namens de Unie van Bosgroepen. En ook dit jaar ontvangt u de uitbetaalbrief per mail. Uitbetalingen vinden plaats per aanvraag. Als u terreinen in meerdere aanvragen heeft zitten, ontvangt u dus meerdere mails en betalingen op verschillende tijdstippen.

Meer informatie over de SNL-beheersubsidie via: bosgroepen.nl/snl.

labels: , ,

gerelateerd