SNL-aanvragen kunnen van start!

24 augustus 2016

Leden met een aflopende SNL-aanvraag hebben lang op duidelijkheid moeten wachten. Maar sinds kort kunnen we verder met de nieuwe SNL-aanvragen voor 2017. We streven ernaar de leden met een aflopende SNL-aanvraag via de Bosgroepen aan te schrijven met een offerte.

Verplichte certificering

Al eerder berichten we hier over de invoering van de verplichte certificering bij SNL-aanvragen. Voor leden die via de Bosgroep een aanvraag hebben lopen verandert er inhoudelijk niets. Maar recent hebben de Bosgroepen en de provincies een akkoord over hoe om te gaan met de gevolgen van de invoering van verplichte certificering. Door de veranderende rol van de overheid hebben we te maken met een sterke toename in de kosten. Hierdoor is er meer duidelijkheid over financiële gevolgen voor de beheerders.

Kosten

De Bosgroepen hanteren landelijk hetzelfde systeem voor het berekenen van de hoogte van de offerte: een percentage van de beheervergoeding. Het percentage is vastgesteld op 5,5%, met een bovengrens van € 18.000 per aanvraag (€ 3.000,- per jaar). Op deze manier proberen we deze (toegenomen) lasten op een coöperatieve manier te verdelen over de sterkere en de zwakkere schouders. De SNL-certificering is hierbij inbegrepen.

Contact

Het doel is om vóór oktober uw aanvraag gereed te hebben, zodat we deze op tijd in kunnen dienen. Heeft u zelf nog vragen, neem dan gerust contact op met de SNL-medewerker van uw Bosgroep. Kijk op: Contact SNL.

labels: ,

gerelateerd