Alle SNL-aanvragen ingediend

12 december 2016

Na een turbulent jaar vol nieuwe regels en afspraken hebben de Bosgroepen alle SNL-aanvragen ingediend bij de desbetreffende provincies. De SNL-medewerkers van de drie Bosgroepen, aangevuld met een team van extra GIS-medewerkers, hebben landelijk ruim 650 SNL-aanvragen klaargemaakt en ingediend.

Natuurcollectieven ondersteund

De Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) heeft dit jaar behoorlijke veranderingen gekend. Beheerders en eigenaren van natuur dienen nu aan te vragen via een gecertificeerd collectief of dienen zichzelf te certificeren. De Bosgroep is een gecertificeerd collectief en de nieuwe aanvraagsystematiek leverde meer werk en ook ruim 150 nieuwe leden voor de Bosgroepen op. Naast voor hun eigen leden hebben de Bosgroepen ook de aanvragen GIS-technisch verzorgd van de natuurcollectieven in heel het land.

De nieuwe leden van collectieven waren blij met de gedegen kennis bij de Bosgroepen en de informatie die zij kregen. Dat voorzag duidelijk in een behoefte. Het speelde des te meer, omdat in veel provincies de natuurbeheerplankaart niet op orde bleek te zijn.

Spannend jaar goed afgerond

Projectleider Hein Alkema: “Dit was een spannend jaar voor de Bosgroepen en de SNL-regeling. We wisten van tevoren niet precies hoeveel er op ons af zou komen en wat dit zou betekenen voor de werkcapaciteit. We hebben sinds augustus met een team van tien mensen volcontinu aan de voorbereiding gewerkt. We zijn ontzettend trots dat we de vele SNL-aanvragen in het hele land kwalitatief goed en op tijd hebben ingediend, zowel voor de Bosgroepen als voor de natuurcollectieven.”

In gesprek met de provincie

De komende jaren moeten alle eigenaren de overstap maken naar certificering. De Bosgroepen zijn in gesprek met provincies om dat in goede banen te leiden en er voor te zorgen dat de kosten voor kleine eigenaren binnen de perken blijven. De Bosgroepen samen verwachten de komende jaren tegen de 1.000 nieuwe leden te mogen verwelkomen.

 

Foto: Pixabay.com

labels:

gerelateerd