Samenwerking Klimaatslim bosbeheer VolkerInfra Schiphol, FSC en Bosgroepen

12 februari 2020

De combinatie VolkerInfra Schiphol (KWS en VolkerRail) investeert in klimaatslim bosbeheer in bossen in Rhenen en Valkenswaard. Door het treffen van klimaatslimme maatregelen legt het bos meer CO2 vast en is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarmee kunnen de bedrijven 2.500 ton van de totale CO-uitstoot voor onderhoudswerkzaamheden op Schiphol, project ‘Perceel 2 vliegtuigopstelplaatsen’, compenseren. FSC Nederland en de Bosgroepen gaan helpen bij de realisatie van de maatregelen. Daarvoor tekenden de drie partijen vandaag een overeenkomst.

Toenemende belangstelling bedrijfsleven

Nicole Olland, directeur Unie van Bosgroepen: “We zien een toenemende belangstelling van het bedrijfsleven in het investeren in klimaatbestendige bossen. Wij juichen dat toe, want het investeren in bos is niet alleen goed voor CO2 vastlegging, maar bijvoorbeeld ook voor de biodiversiteit en het recreatieve aspect van het bos. Voor ons en voor toekomstige generaties. Als coöperatie adviseren en ontzorgen we onze leden al meer dan 30 jaar bij het duurzaam beheer van bos en natuur. Met onze expertise en kennis van de terreinen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan deze en toekomstige investeringen door het bedrijfsleven.”

Stimulans klimaatrobuuste bossen

De bossen waar de bijdrage van VolkerInfra Schiphol naartoe gaat zijn Landgoed Prattenburg in Rhenen en gemeentebossen in Valkenswaard, lid van de Bosgroepen. Deze FSC-gecertificeerde bossen worden met de bijdrage versterkt door boomsoorten bij te planten die beter passen bij het veranderende klimaat. De bomen gaan op termijn ook kwalitatief hoogwaardig hout leveren dat goed toepasbaar is in de steeds verder toenemende houtbouw. Hiermee wordt gewaarborgd dat de CO2 opgeslagen blijft in het hout.

Hoge duurzaamheidsambities

De combinatie VolkerInfra Schiphol heeft hoge duurzaamheidsambities die aansluiten bij de doelstellingen van zowel KWS en VolkerRail als opdrachtgever Schiphol. Schiphol wil als eerste luchthaven klimaatneutraal zijn in 2040 en gaat voor ‘zero waste’ in 2030. Als aannemer gaat VolkerInfra Schiphol op de luchthaven voor een halvering van de fijnstof- en stikstofuitstoot van het materieel en een klimaatneutrale uitvoering van het werk op perceel 2. Op het project wordt de CO-uitstoot al zoveel mogelijk gereduceerd met bijvoorbeeld de inzet van steeds meer elektrisch materieel. Onder andere de eerste elektrische vrachtwagen in de bouw rijdt rond op Schiphol. Ook worden vrijkomende grondstoffen zoveel mogelijk hoogwaardig gerecycled binnen het project. De resterende CO-uitstoot wordt gecompenseerd, onder andere met deze overeenkomst met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen.

Eerder al sloot VolkerWessels (waar KWS en VolkerRail onderdeel van zijn) een vergelijkbare overeenkomst met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen. Deze nieuwe overeenkomst voor het project op Schiphol is aanvullend op de eerdere overeenkomst. 

 

Van links naar rechts: Liesbeth Gort (directeur FSC Nederland), Rolf Mars (directeur KWS), Nicole Olland (directeur Unie van Bosgroepen)

labels: , , , ,

gerelateerd