Rondreizende 1BOOM-expositie gaat van start!

13 oktober 2014

Wat kun je allemaal maken uit één boom? Dat is de insteek van het project 1BOOM. In dit project zijn meer dan 70 vormgevers, kunstenaars en ambachtslieden die met hout werken aan de slag gegaan met het hout van één boom, een inlandse eik van Landgoed Middachten.

Het 1BOOM-project is enkele jaren geleden opgestart door de Bosgroepen, naar analogie van het Engelse voorbeeld ‘One Tree’. Het project wil laten zien dat er in Nederland heel mooi hout geoogst wordt, en dat bos en hout een mooie en duurzame bijdrage kunnen leveren aan de economie. Allereerst hebben de Bosgroepen de boom voor dit project uitgezocht. Dit werd een inlandse eik op het landgoed Middachten. Toen de boom nog stond, is de ecologische waarde van de boom in kaart gebracht. Zo hebben ecologen gekeken welke insecten er op en rond de boom leefden. Daarna is de boom geveld en van voet tot kruin verdeeld onder de bewerkers. Zij gingen zagen, schaven, schuren, borstelen, buigen, branden en lijmen. Stichting Vormgeving in Hout heeft dat traject gecoördineerd. Nu  is er rondom de 73 vervaardigde objecten een tentoonstelling georganiseerd die in een jaar heel Nederland rondreist. De eerste expositie is op Fort bij Vechten op 18/19 oktober. Alle vervaardigde objecten worden tevens gepresenteerd in het prachtige 1BOOMboek. Dit boek wordt op 18 oktober gepresenteerd op Fort bij Vechten. Het boek kost € 25,-. Op  www.vormgevinginhout.nl kun je een kijkje nemen in het boek.

Dit prachtige boek is via de boekhandel te verkrijgen. Heeft u belangstelling voor meerdere exemplaren, dan  kunt u mogelijk korting krijgen, afhankelijk van de hoeveelheid. Neem hiervoor contact op met: boek@vormgevinginhout.nl.

Meer informatie over het project is te vinden op www.1boom.nl.

 

 

 

labels: , , ,

gerelateerd